Príčiny a dôsledky nadváhy

29.11.2009 15:08

 

Príčiny vzniku nadváhy a obezity

 

Nadváha vzniká interakciou genetických a vonkajších faktorov. Samozrejme existujú určité obdobia, ktoré sú pre rozvoj nadváhy veľmi významné – u žien hlavne obdobie tehotenstva a obdobie po ňom, ďalej obdobie prechodu, u dievčat obdobie dospievania, všeobecne však stresové faktory a obdobie, kedy sa znižuje pohybová aktivita – nástup do zamestnania, založenie rodiny, rodinné či pracovné problémy, ukončenie športovej činnosti, odchod do dôchodku a pod.

 

Príčiny vzniku nadváhy

 

Základnou príčinou je nepomer medzi príjmom a výdajom energie.

o nepomer medzi príjmom s výdajom energie ide vo všetkých prípadoch a môže byť spôsobený:

nadmerným príjmom energie – hlavne zvýšeným prívodom tukov. Tie totiž majú dvakrát viac energie než sacharidy a bielkoviny.

nedostatočným výdajom energie, ktorý je daný väčšinou nedostatkom pohybovej aktivity a sedavým spôsobom života. Ľudské telo je k pohybu veľmi dobre prispôsobené a pokiaľ ho na tento účel skoro vôbec nepoužívame (sedavý spôsob života, doprava autom, nevykonávanie žiadneho športu), svalovina začne ochabovať a naopak začnú pribúdať tukové bunky. Z toho pramení množstvo problémov – znížená výkonnosť a fyzická kondícia, väčšia  únava, bolesti krížov atď.

Genetické dispozície.

Minimálne z 50 %  je obezita podmienená geneticky. Pokiaľ sú obaja rodičia obézni, pravdepodobnosť výskytu obezity u ich potomka je 80 %. Tato nevýhoda sa ale dá zmeniť zvýšeným úsilím pri dodržiavaní správnych stravovacích návykov a dostatkom pohybovej aktivity.

Hormonálne vplyvy.

Jedná sa predovšetkým o  zníženú funkciu štítnej žľazy (hypotyreóza) a zvýšenú hladinu hormónov kôry nadľadvín (Cushingov syndrom).

Metabolické vplyvy.

Energetické nároky organizmu určuje jeho telesná hmotnosť, pohlavie a stupeň fyzickej aktivity. Existujú však rôzne individuálne, prevažne geneticky kódované faktory, výška základného metabolizmu, ktoré energetickú rovnováhu ovplyvňujú. Obezita sa tak môže objaviť aj u osoby, ktorá nekonzumuje viac než ostatní ľudia. Pravdepodobne sa ale menej pohybuje a vzhľadom k vrodeným dispozíciám si musí dávať väčší pozor na skladbu konzumovaných jedál.

Lieky.

Niektoré lieky môžu zvyšovať chuť k jedlu a tak prispievať k vzniku nadváhy. Jedná sa hlavne o antidepresíva a hormonálne liečivá.

Psychologické faktory a stravovacie návyky.

U obéznych osôb je príjem potravy zvýšený v závislosti od vonkajších signálov a emočných situácii (depresia, frustrácia, reakcia na osamelosť, napätie, stres, dlhá chvíľa). Telesná hmotnosť závisí do značnej miery od stravovacích zvyklostí. Výchovou v rodine človek získa nevhodné stravovacie návyky a vďaka nim potom bojuje s nadbytočnými kilami.

 

Obezita a rizikové faktory z nej vyplývajúce

 

Obezita je významný rizikový faktor, ktorý sa podieľa na vzniku a rozvoji závažných somatických chorôb:

Diabetes mellitus (cukrovka)

Cukrovka je choroba, pri ktorom organizmus nie je schopný dodávať dostatočné množstvo inzulínu. Bez inzulínu nemôžu telové bunky získať energiu z potravy. To vedie v nárastu hladiny cukru v krvi (hyperglykémii) a ďalším závažným dôsledkom. Zmena životného štýlu zahrňujúca zníženie telesnej hmotnosti vhodným stravovaním a zvýšením fyzickej aktivity sa výrazne podieľa na prevencii vzniku cukrovky.

Zvýšená koncentrácia cholesterolu a tukov

 

Cholesterol je látka tukovej povahy, ktorá je prirodzenou súčasťou buniek ľudského tela. Do organizmu sa dostáva hlavne zo živočíšnych zdrojov, ale tiež je tvorený priamo v tele. LDL cholesterol („zlý cholesterol“) považujeme za škodlivý, pretože jeho vysoká koncentrácia zvyšuje riziko vzniku srdečných cievnych ochorení. Naopak HDL cholesterol („dobrý cholesterol“) je pre nás priaznivý, pretože pokiaľ ho je v organizme dostatok, tak vyrovnáva škodlivý efekt ostatných tukov a vyššie uvedené riziko sa tak znižuje. Zvýšená hladina cholesterolu je dôležitý rizikový činiteľ pre vznik aterosklerózy (kôrnatenie tepien) a ischemické choroby srdečné. Prevencia spočíva hlavne v zdravom životnom štýle. Dôležité je prijímať stravu s malým množstvom tukov a cholesterolu. Vynechať maslo, smotanu, slaninu. Preferovať chudé mäso a nízkotučné výrobky. Obmedziť potraviny bohaté na cholesterol : vaječný žĺtok, vnútornosti, mäkkýše, tučné mäso. Zvýšiť príjem vlákniny, konzumáciu rýb, hlavne morských.

 

Ostatné rizikové faktory

Vysoký krvný tlak (hypertenzia)

Na rozvoji vysokého krvného tlaku sa podieľa obezita, stres, nedostatok fyzickej aktivity, konzumácia alkoholu, nadmerný príjem kuchynskej soli. Krvný tlak sa fyziologicky zvyšuje s rastúcim vekom. Vysoký krvný tlak je základným predpokladom vzniku srdečných cievnych ochorení. Krvný tlak sa meria v dvoch hodnotách , a to tlak systolický (vyššia hodnota) a tlak diastolický (nižšia hodnota). Za závažnejší sa považuje zvýšenie diastolického krvného tlaku. Obecne je vysoký krvný tlak určený hodnotami 160 / 95 mm Hg a vyššími (tzn. systolický tlak 160 mm Hg; diastolický tlak 95 mm Hg).

K liečbe a prevencii hypertenzie sa doporučuje udržovať si vhodným životným štýlom rozumnú telesnú hmotnosť. Dôležité je správne stravovanie s obmedzením príjmu nasýtených tukov a dostatkom vlákniny, s obmedzením solenia a miernou konzumáciou alkoholu. Významným faktorom je dostatok pohybu.  

Artróza veľkých kĺbov

Je dokázané, že nadmernou telesnou hmotnosťou trpia všetky veľké kĺby v tele. Časté sú tiež bolesti krížov. Vďaka obezite sa tak obmedzuje pohyblivosť človeka.

Ostatné choroby a poruchy

Onemocnenie žlčníka, psychické poruchy a depresie, gynekologické poruchy, poruchy plodnosti, komplikácie v tehotenstve, hemeroidy, dýchavičnosť, žlčníkové kamene, zápcha, zažívacie problémy a pálenie záhy, znížená imunita, bolesti kĺbov a krížov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYPLŇTE VŠETKY ÚDAJE

PRIHLÁŠKA NA CHUDNUTIE

REKLAMNÉ ODKAZY