Je rozdielny prístup k CHUDNUTIU u mužov a u žien? Rady na stravovanie a chudnutie

07.10.2010 06:34

 Aký je rozdiel a ako priberajú muži a ženy? Aký je rozdiel prístupu k chudnutiu medzi mužmi a ženami? Nepúšťajú sa ženy do diét a chudnutia rýchlejšie a neuváženejšie ako muži? Možno ženy častejšie zlyhávajú, muži sú možno k diétam menej ústretoví a dlhšie sa odhodlávajú?
 
V súvislosti s nadváhou skutočne existujú rozdiely medzi ženami a mužmi. Tieto rozdiely vyplývajú predovšetkým z ich fyziologickej odlišnosti. Pre mnohé ženy je typické „ženské“ rozloženie telesného tuku s prevažným postihnutím bokov, zadku a stehien. V takomto prípade sa tuk hromadí v podkoží. Keďže týmto druhom nadmerného ukladania tuku sú postihnuté takmer výlučne ženy, zvykne sa tomuto druhu nadváhy hovoriť nadváha  „ženského typu“ alebo pre typický vzhľad takto postihnutých žien aj nadváha tvaru hrušky alebo dolná obezita. Významnú úlohu pri typicky ženskom nadmernom hromadení tuku  hrajú dedičné faktory. Muži sú hruškovou nadváhou - obezitou postihnutí iba zriedkavo. Typickým miestom nadmerného ukladania tuku u mužov je brucho, pričom tuk sa ukladá tak v brušnej dutine ako aj v podkoží brušnej steny. Tento druh nadmerného ukladania tuku sa bežne nazýva aj nadváha mužského typu a pre svoj typický vzhľad, niekedy aj nadváha tvaru jablka alebo horná obezita. Nadváha typu jablka predstavuje ďaleko väčšie metabolické riziko spojené s ohrozením cukrovkou, predčasným kôrnatením tepien, srdcovými a cievnymi chorobami a niektorými nádormi. Treba však povedať, že mnohé ženy trpia kombinovaným typom ukladania tuku, a ich nadváha je zmesou hrušky aj jablka.
    
     Ženy a muži majú rozdielny hormonálny profil, vyplývajúci z odlišného pohlavného vývoja a odlišných hladín hormónov. Nadváha často „naštartuje“ v tzv. rizikových obdobiach človeka. Tu sú významné rozdiely medzi mužmi aj ženami. Typickým rizikovým obdobím pre ženy obdobie tehotnosti a obdobie po pôrode pri dojčení. Fyziologický nárast hmotnosti u ženy v období gravidity je v priemere + 12 kg, z toho na telesný tuk ženy spravidla tvorí 3-6kg. Pokiaľ tehotná žena priberie viac, býva to väčšinou na vrub nadmerného ukladania telesného tuku. Nadváha, ktorá vznikla v priebehu gravidity, sprevádza ženu často po celý zbytok jej života. Priberanie žien v popôrodnom období a počas dojčenia sa zatiaľ pripisuje predovšetkým zmenám v životnom štýle ženy, najmä v nedostatku pohybu a v nadmernej konzumácii jedla, na ktorý si žena navykla, keď bola tehotná. Nevylučuje sa však ani vplyv špecifických hormonálnych zmien v tomto období. U fajčiarok môže tiež zanechanie fajčenia na začiatku tehotnosti významne prispieť k vzniku nadváhy. Vynechaním fajčenia poklesne bazálny výdaj energie. Silná fajčiarka by preto zároveň s ukončením fajčenia mala znížiť príjem energie v potrave. Pokiaľ tak neurobí, zákonite priberie na váhe.

     Ďalším typickým rizikovým obdobím pre ženy je obdobie menopauzy (prechodu). V tomto období okrem samotného priberania hmotnosti dochádza často aj k zmene ukladania tuku z pôvodného dolného (hrušky) na horný (jablko). Podobne priberajú ženy aj v období po operačnom odstránení maternice a vaječníkov.

    Ženy reagujú na zmeny svojej telesnej hmotnosti spravidla oveľa citlivejšie než muži. Už mladé dievčatá v puberte sa zaoberajú svojím vzhľadom, a to najmä svojou telesnou váhou a proporciami, podstatne intenzívnejšie než chlapci. Mnohé z nich sú pritom k sebe až nadmerne kritické. Dievčatá a ženy sú oveľa náchylnejšie na pokusy o znižovanie hmotnosti a často sa vrhajú do najrozmanitejších redukčných diét. Tieto diéty väčšinou nie sú založené na vedeckom základe, z hľadiska výživy sú jednostranné, krátkodobé a zväčša prehnane prísne. Jo - jo účinky sú v takýchto prípadoch nevyhnutné. Muži sa do takýchto neracionálnych postupov vrhajú zriedkavejšie. Pokiaľ sa rozhodnú, že chcú schudnúť, ich dôvody sú skôr zdravotné než estetické. Volia skôr racionálne, dlhodobé a komplexné postupy. Sú preto menej náchylní na rýchle zlyhanie typu jo - jo, a odolnejší sú aj na neskoré recidívy opätovného nárastu hmotnosti.


Stravovanie  - nepriberajú muži skôr z alkoholu a mastných jedál a ženy viac zo sladkostí?  Je nejaký rozdiel v tom, či sa muži alebo ženy radšej vzdajú nejakých potravín, alebo skôr uberú z množstva?
     Sladkosti obľubujú tak ženy ako aj muži. Alkohol ako aj mastné mäso a údeniny sú skôr v obľube u mužov. Najmä ten alkohol môže významne prispievať k obezite. Všeobecne známe je pivné brucho u  niektorých mužov. Nerozumné diéty sú takmer vždy spojené s vylúčením celej palety potravín a jednostrannom  uprednostňovaní potravín s veľmi nízkym obsahom energie – spravidla v neúmerne nadmernom množstve. Známe sú zeleninové taniere bez akejkoľvek prílohy, dokonca niekedy aj bez mäsa.
     Pri rozumnom postupe sa pri niektorých potravinách uberá z množstva, kým iné, ktoré majú veľmi vysoký obsah energie v malom objeme, sa nahrádzajú nízkokalorickými potravinami. Muži si častejšie vyberajú racionálnejšie postupy než ženy. Samozrejme, neplatí to absolútne.

Okrem motivácie, primeranej vôle a schopnosti pre trvalé pozitívne zmeny vo svojom živote, potrebujú všetci chudnúci informácie o komplexnom a racionálnom postupe v oblasti výživy, stravovania, fyzickej aktivity, teda celkovo svojej životosprávy.

 

 Keď chcete schudnúť vyplňte tento   FORMULÁR NA CHUDNUTIE (kliknite), alebo si dajte vyhotoviť ANALÝZU VAŠEJ POSTAVY (kliknite)

 PRIHLASUJEM SA NA ZASIELANIE NOVINIEK O CHUDNUTÍ A STRAVOVANÍ (kliknite)

 Ďalšie informácie o tom ako postupovať pri chudnutí a stravovaní sa dozviete na stránkach  www.schudnut-ako.meu.zoznam.skwww.chudnutie.biznisweb.sk

 Chcem si prečítať ďalšie rady - novinky o chudnutí a stravovaní (kliknite)

 

 

VYPLŇTE VŠETKY ÚDAJE

PRIHLÁŠKA NA CHUDNUTIE

REKLAMNÉ ODKAZY