Vysoký krvný tlak - problém modernej doby

01.12.2009 07:32

Čo by ste mali v každom prípade vedieť

Najprv niekoľko faktov. Vysoký krvný tlak (hypertenzia) patrí medzi najčastejšie príčiny invalidity a úmrtia. Až 40% všetkých úmrtí ľudí mladších ako 65 rokov je spôsobených následkami vysokého krvného tlaku. Veľkým problémom je to, že veľa ľudí o svojej chorobe nevie, pretože ťažkosti sa často objavujú až v pokročilom štádiu. Tieto ťažkosti však môžu byť životu nebezpečné (napríklad srdcový infarkt, mozgová porážka alebo zlyhanie obličiek). Preto je maximálne dôležitá pravidelná kontrola krvného tlaku. Len včasná diagnóza a správna liečba vysokého krvného tlaku poskytuje účinnú ochranu pred hrozivými následkami pre srdce a krvný obeh.

 

Čo je to vôbec krvný tlak? Často počujem o systole a diastole

Krvný tlak je tlak, ktorým krv pôsobí na stenu ciev. Na jednej strane závisí na sile, ktorou srdce vháňa krv do ciev, na druhej strane na elasticite cievnych stien. Pri meraní krvného tlaku sa stanovujú dve hodnoty. Systolická hodnota je tlakové maximum v okamihu úderu srdca, diastolická hodnota tlakové minimum medzi dvoma údermi srdca. Hovorí sa potom o krvnom tlaku napr. 120/80, ktorý sa udáva v milimetroch vytlačeného stĺpca ortuti (mm Hg).

 

Aká je úloha krvného tlaku?

Pre zjednodušenie postačí nasledujúci príklad: motorom krvného tlaku je srdce. Pracuje ako pumpa, ktorá stále udržiava prúdenie krvi v našom tele. Krvou sa cez tepny (artérie) do celého tela privádza kyslík a živiny; žilový systém odvádza toxické látky a oxid uhličitý. Pre tento transport je v krvnom obehu potrebný určitý hnací tlak: tlak krvi.

 

Ako vlastne vzniká vysoký krvný tlak?

Krvný tlak stúpa, keď výkonnosť pumpovania srdca rastie alebo ak sa naše cievy zužujú či tvrdnú. Podobne ako tlak vody v hadici – ak sa kohútik otočí naplno alebo ak sa hadica na jednom mieste stlačí. Regulácia krvného tlaku sa uskutočňuje prostredníctvom nervových impulzov a hormónov (napr. adrenalínu). Poruchy nervového systému a zvýšené vyplavovanie niektorých hormónov sú príčinami hypertenzie.

 

 

Ako zistím, či mám vysoký krvný tlak?

Človek bohužiaľ necíti, či má vysoký krvný tlak. Ten sa dá iba odmerať. Z tohto dôvodu zostáva hypertenzia často dlho nepoznaná. Väčšina pacientov s vysokým tlakom sa aj pri vysokých hodnotách cíti byť zdravá. Títo ľudia dokonca na svoje okolie často pôsobia veľmi agilným dojmom. Symptómy ako závrate, hučanie v ušiach, krvácanie z nosa alebo bolesti hlavy sa vyskytujú viac- -menej sporadicky. Preto by si mali  ľudia pravidelne merať svoj krvný tlak!

 

Aká je pravdepodobnosť, že práve ja mám vysoký krvný tlak?

Táto pravdepodobnosť vôbec nie je taká nízka, ako sa všeobecne traduje, a s pribúdajúcim vekom rastie. Vysoký krvný tlak je civilizačná choroba, ktorá je veľmi rozšírená najmä v priemyselných krajinách, ale len 3 zo 4 chorých o svojej hypertenzii vedia a len každý tretí je dobre liečený.

 

Od akých hodnôt mám vlastne vysoký krvný tlak?

Chorobne zvýšený krvný tlak sa diagnostikuje v prípade, ak sa opakovane a v rôznych dňoch namerajú hodnoty systolického tlaku 140 mm Hg a viac alebo diastolického tlaku 90 mm Hg a viac. Optimálny krvný tlak predstavujú hodnoty nižšie ako 120/80 mm Hg. Pri tomto tlaku je riziko pre srdce a krvný obeh najmenšie. Za normálny krvný tlak sa považujú ešte hodnoty do 130/85 mm Hg.

Rozdelenie vysokého krvného tlaku do troch stupňov závažnosti

STUPEŇ 3

Ťažká hypertenzia: 

systolický krvný tlak 180 mm Hg alebo vyšší

a / alebo

diastolický krvný tlak 110 mm Hg alebo vyšší

 STUPEŇ 2

Stredne ťažká hypertenzia:

systolický krvný tlak 160 - 179 mm Hg

a / alebo

diastolický krvný tlak 100 - 109 mm Hg

 STUPEŇ 1

Ľahká hypertenzia:

systolický krvný tlak 140 - 159 mm Hg

a / alebo

diastolický krvný tlak 90 - 99 mm Hg

 

Aké sú príčiny hypertenzie?

 Približne 95 % všetkých hypertonikov trpí primárnou (esenciálnou) hypertenziou. Nie je možné u nich zistiť žiadnu organickú príčinu. U každého druhého z týchto pacientov je ochorenie dedične podmienené. Pri vzniku hypertenzie sú spoluzodpovedné predovšetkým nadváha, vysoký prísun soli v potrave, nadmerná konzumácia alkoholu a stres. Iba asi 5 % všetkých pacientov s vysokým krvným tlakom má sekundárnu hypertenziu  s organickou príčinou, napr. ochorením obličiek alebo ciev.

 Aký je cieľ liečby?

 Cieľom každej terapie vysokého krvného tlaku je včasná normalizácia  alebo aspoň zníženie krvného tlaku, aby sa obmedzilo riziko vzniku komplikácií, napr. srdcového infarktu a mozgovej porážky. U mladších pacientov je snaha dosiahnuť hodnoty krvného tlaku 130/85 mm Hg a menej, u starších 140/90 mm Hg a menej. Veľmi dôležité je pritom pravidelné a svedomité užívanie liekov. Pokyny Vášho lekára je nutné presne dodržiavať!

 

Čo môžem sám urobiť pre zníženie svojho krvného tlaku?

 Môžete urobiť množstvo malých vecí s veľkým účinkom. Lebo u deviatich z desiatich pacientov s primárnou hypertenziou (bez organickej príčiny) vedie samotné dodržiavanie všeobecných opatrení  k merateľnému poklesu krvného tlaku, a to celkom bez liekov. Pre to zmeňte svoje životné návyky. V nasledujúcom texte je pre Vás zostavených desať jednoduchých základných pravidiel.

 

Desať základných pravidiel pre pacientov s hypertenziou

1. Pravidelne si merajte krvný tlak

2. Dodržiavajte odporučenia lekára

3. Snažte sa o dosiahnutie normálnej hmotnosti

4. Obmedzte pitie alkoholu

5. Jedzte dostatok ovocia a zeleniny

6. Zredukujte používanie kuchynskej soli a nahradzujte ju korením

7. Používajte rastlinné tuky a hodnotné oleje

8. Prestaňte fajčiť

9. Zintenzívnite telesný pohyb

10. Dodržiavajte pauzy na odpočinok a relaxáciu

 

Ako mi môže pri hypertenzii pomôcť môj lekár?

 Na terapiu vysokého krvného tlaku je dnes k dispozícii dostatok vysoko účinných a dobre znášaných liekov. Váš lekár pre Vás môže zostaviť celkom individuálny plán liečby. Keď sa predsa len objaví neznášanlivosť určitého liečiva, vyberie iný liek. Rôzne lieky sa často predpisujú tiež v kombináciách. Základom každej terapie však vždy zostáva desať základných pravidiel proti vysokému tlaku.

 

Musím si počas tehotenstva dávať zvýšený pozor na svoj krvný tlak?

 Áno, pravidelná kontrola krvného tlaku je podstatnou súčasťou preventívnej starostlivosti počas tehotnosti. Trvalé hodnoty krvného tlaku 140/90 mm Hg a viac, sú považované za zvýšené. Hypertenzia môže u gravidných žien viesť k záchvatom kŕčov (eklampsia) a u nenarodeného dieťaťa k poruchám rastu a vývoja. Preto je samomeranie krvného tlaku v tehotenstve hodné zvláštneho odporučenia.

 

Mám diabetes mellitus, čo to znamená pre môj krvný tlak?

 U pacientov s diagnózou diabetes mellitus (cukrovka) a vysoký krvný tlak (hypertenzia) má normalizácia tlaku prvoradý význam. Obličky sú pritom zaťažované oboma chorobami a preto aj dvakrát ohrozené. Z tohto dôvodu sú okrem kontrol krvného cukru veľmi vhodné tiež pravidelné kontroly krvného tlaku. Cieľom liečby je príležitostný tlak nameraný v kľude nižší ako 120/80 mm Hg. Diabetici rovnako ako tehotné ženy by si mali sami pravidelne merať svoj krvný tlak.

 

 Ako si správne zmeriam svoj krvný tlak?

 Aj pri meraní krvného tlaku platí: čím väčší výber, tým ťažšia voľba. K tomu, aby ste našli vhodný prístroj na meranie krvného tlaku, je potrebná rada odborníka. Preto sa pred nákupom prístroja bezpodmienečne pozhovárajte so svojím lekárom, lekárnikom alebo obchodníkom so zdravotníckou technikou. Pretože naše srdce udrie každý deň cca 100 000 krát, máme každý deň tiež rovnaké množstvo rôznych hodnôt krvného tlaku. Každé jednotlivé meranie zodpovedá momentke. Pre bezpečné posúdenie krvného tlaku je preto potrebný profil krvného tlaku, získaný meraním po dobu niekoľkých dní (v optimálnom prípade niekoľkých týždňov).

 

Je samomeranie krvného tlaku ťažké?

 Nie, vôbec nie. Elektronické prístroje na meranie krvného tlaku na ramene a na zápästí majú tak jednoduchú obsluhu, že pri ich používaní neurobíte chybu. Sú preto veľmi vhodné na samomeranie ako doma, tak i na cestách alebo v kancelárii. Aby ste však získali dobre porovnateľné hodnoty, je nutné dodržiavať tieto pravidlá: merajte sa vždy v rovnakom čase, po piatich minútach v kľudovej polohe v sede. Uvedomte si, že namerané hodnoty ovplyvňujú rôzne okolnosti, napr. plný močový mechúr, fajčenie alebo pitie kávy, dokonca až hodinu pred samotným meraním. Samomeranie krvného tlaku je predpokladom pre Vášho lekára, aby mohol optimálne ovplyvňovať Váš krvný tlak. Avšak samo o sebe v žiadnom prípade nenahradzuje nevyhnutnú návštevu lekára.

 

Prevzaté z www.zdravie.sk

 

 

VYPLŇTE VŠETKY ÚDAJE

PRIHLÁŠKA NA CHUDNUTIE

REKLAMNÉ ODKAZY