Chrípka začína útočiť

01.12.2009 07:26

Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom. Klinicky prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Jej nástup je obvykle náhly, z plného zdravia. Často začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 - 40 ºC. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle. Ku klinickým príznakom dochádza za 1 až 3 dni od infikovania sa. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky po 3-5 dňoch doznejú. K úplnému uzdraveniu obvykle dôjde do 2-4 týždňov od prvých príznakov.

 

Je chrípka vážne ochorenie?

Pre väčšinu ľudí je vírus chrípky iba nepríjemná skúsenosť, ale v niektorých prípadoch môže mať vážny priebeh. Najčastejšie komplikácie chrípky sú zápal priedušiek, zápal stredného ucha, prínosových dutín a zápal pľúc. Komplikácie často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici a u vysoko rizikových osôb (starých ľudí a ľudí trpiacich na chronické ochorenie srdca) môžu spôsobiť až ohrozenie života.

 

Ako sa chrípka diagnostikuje?

Lekár zvyčajne určuje diagnózu na základe klinických príznakov. Je náročné rozlíšiť chrípku od iných respiračných infekcií. Počas epidémie 60 - 70 % pacientov s jasnými príznakmi chrípke podobného ochorenia má vlastne chrípku, zostatok môže trpieť na inú vírusovú infekciu. Potvrdiť vírus chrípky alebo bielkovinu vírusu umožňujú laboratórne testy z výterov hrdla alebo nosa. Taktiež je možné dokázať vzostup protilátky v krvi.

 

Ako sa možno nakaziť?

Vírus chrípky sa šíri predovšetkým vzduchom. Chorý človek vylučuje veľké množstvo vírusu z dýchacích ciest najmä v prvých dvoch dňoch  ochorenia. Veľké  množstvo  vírusu   vylučovaného  dýchacími  cestami  chorého  a malá  dávka vírusov  potrebná na  vyvolanie infekcie sú  jednou z  príčin rapídneho šírenia  chrípky.

 

Ktoré skupiny obyvateľstva sú najrizikovejšie?

Z hľadiska získania chrípkovej infekcie sú rizikovou skupinou osoby so zníženou imunitou a deti predškolského veku. Z hľadiska závažnosti priebehu ochorenia sú to osoby s rôznymi chronickými ochoreniami, napr. kardiovaskulárneho systému, metabolickými ochoreniami a chronickými ochoreniami dýchacích ciest. Čo sa týka možných komplikácií chrípky, ďalšou rizikovou skupinou je staršia populácia.

 

Ako možno chrípku liečiť?

Liečba chrípky je v kompetencii lekárov. Ochorenie by sa ale v žiadnom prípade nemalo prechodiť,  chorí by  sa mali liečiť.  Z  hľadiska  ďalšieho  šírenia  infekcie  je  veľmi  dôležité, aby  obmedzili  na  najnižšiu  mieru  kontakt  s  ostatnými ľuďmi počas  trvania príznakov ochorenia, aj keď sú tieto príznaky ľahké. Dôležitý je zvýšený príjem tekutín, vitamínov, podávanie antipyretík a samozrejme kľud na lôžku. Vitamínové prípravky tvoria skôr vhodný doplnok pri liečbe chrípky, nemožno ich označiť za liek, ale ich príjem organizmu rozhodne prospeje. Súčasne však platí, že vôbec najlepším a najprirodzenejším zdrojom vitamínov je pestrá strava s dostatkom ovocia a zeleniny. V priebehu chrípky je na mieste užívať hlavne vitamín C.

 

Komplikácie chrípky

V žiadnom prípade by sa ochorenie nemalo podceňovať a malo by sa vyležať. V dôsledku toho, že  vírus  chrípky naruší  a oslabí  sliznicu dýchacích  ciest,  môže dôjsť ku komplikáciám a to najmä vírusovému zápalu pľúc a tiež k druhotnej infekcii baktériami a vzniku hnisavému zápalu stredného ucha,  prínosových  a  čelových  dutín, nosa,  priedušiek a zápalu pľúc.

 

Ako sa chrániť pred chrípkou?

Prevencia  vzniku  a  šírenia  chrípky  a chrípke podobných  ochorení  sa  zameriava   na  zabránenie  prenosu vírusov z chorého na  zdravého človeka, ako aj  na posilnenie celkovej  odolnosti organizmu a tiež špecifickej  odolnosti proti chrípke.   Základom stále zostáva, že zdravý a otužilý organizmus má väčšiu šancu ubrániť sa pred infekciou ako organizmus oslabený. Je preto  potrebné udržiavať sa  stále v dobrej  fyzickej kondícii  najmä správnou životosprávou, dopriať si dostatočnú  pohybovú  aktivitu  (každodenný  pobyt  na  čerstvom  vzduchu,  cvičenie),  otužovanie  organizmu.  Ďalej   je  to  (najmä   v  chladnom  období)   vhodné   obliekanie, ktoré môže zabrániť  podchladeniu. Keďže  sa  chrípka  prenáša  vzduchom  dôležité  je časté   účinné vetranie miestností. V čase epidémie chrípky je rozumné vyhýbať sa podujatiam,  kde je veľká koncentrácia ľudí.  Tí, čo na  chrípku ochoreli by v žiadnom  prípade nemali ochorenie  podceňovať.  Nemali by  ochorenie  prechodiť,  mali by  sa liečiť.  Z  hľadiska  ďalšieho  šírenia  infekcie  je  veľmi  dôležité, aby  obmedzili  na  najnižšiu  mieru  kontakt  s  ostatnými ľuďmi počas  trvania príznakov ochorenia, aj keď sú tieto príznaky ľahké. Chorí  by mali  používať papierové vreckovky jednorazovo,  po použití ich  zahodiť a umyť si ruky. Najefektívnejšou ochranou pred chrípkou je však očkovanie.

 

Očkovanie proti chrípke

Je to najúčinnejšia prevencia chrípky a jej závažných komplikácií. V súčasnosti je dostatok očkovacích látok verejné lekárne sú všeobecne dobre zásobené chrípkovými vakcínami.

Prvý nárast chrípkových ochorení sa očakáva na základe dlhoročných sledovaní v decembri.  Dostatočná ochranná hladina protilátok, ktoré sa vytvárajú postupne sa dosahuje asi za 14 dní po očkovaní a pretrváva aj počas očakávanej chrípkovej epidémie v priebehu februára a marca, kedy zvyčajne dochádza k chrípkovej epidémii.

 

VYPLŇTE VŠETKY ÚDAJE

PRIHLÁŠKA NA CHUDNUTIE

REKLAMNÉ ODKAZY